โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

เศรษฐกิจมหาภาค 1. เศรษฐกิจจีน จากรายงานของ Guanghua School of Management ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6% และอัตราการเติบโตของ GDP...
โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

Aluminum Market Insights – China Update

The aluminum industry in China is expected to see sustained growth in 2021 and beyond. Below we discuss macroeconomics, industry information, corporate news, and logistics that are likely to support the growth in aluminum supply and demand.   Macro Economy 1....